Българският планеризъм е известен с високи постижения още от ранните години на зараждането му в сраната. България се доказва като много добра дестинация за поставяне на височинни рекорди благодарение на полетите на планински вълни. Също така страната предлага добри възможности за правене на полети за златни и диамантени ФАЙ значки. 

В следващите таблици са отбелязани известните до този ден Български и Национални рекорди. Български рекорд е всеки рекорд поставен на територията на р. България без значение националноста на пилота. Национален рекорд е всеки рекорд поставен от български гражданин било то и извън пределите на страната!

Категориите рекорди и класовете самолети се определят от Световната Федерация по Въздушни Спортове – ФАЙ – и могат да бъдат открити ТУК 

Тъй като за голяма част от старите рекорди няма информация относно мястото им на поставяне има повторение в таблиците.

Български и Национални рекорди

РекордПостижениеПритежателСамолетДатаКлас
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968гСтандарт
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.Стандарт
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Стандарт
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Стандарт
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Набор на Височинаняма данниСтандарт
Абсолютна Височинаняма данниСтандарт
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.Стандарт
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеСтандарт
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968г15м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.15м
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.15м
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.15м
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Набор на Височинаняма данни15м
Абсолютна Височинаняма данни15м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.15м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение15м
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968г18м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.18м
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.18м
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.18м
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Набор на Височина8030м. Ст.Йовчев А-11 27.10.1966г.18м
Абсолютна Височина10500м. Г.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.18м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.18м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение18м
Далечина на полет до цел304кмЦонко Златев В.АрнаудовBlanik L-1328.08.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по права343кмП.Мелников Ж.ЖелевBlanik L-1328.08.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета до определена цел с връщане310км Ж.Влаев Д.Динев Blanik L-139.8.1977г.20м - Двуместни
Далечина на полета до произволна точка с връщане310км Ж.Влаев Д.Динев Blanik L-139.8.1977г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 декларирани точки301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 свободни точки301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Набор на Височина7700мГ.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.20м - Двуместни
Абсолютна Височина10500м. Г.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.20м - Двуместни
Скорост по маршрут 300км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.93 км/чТ.Радева Н.Кирилова Blanik L-1317.8.1978г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.72.34км/чТодорка Радева Blanik L-1315.7.1980г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.76.5км/чА.Русев Й.Станчева Blanik L-13 20.7.1984г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение20м - Двуместни
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968гОтворен
Далечина на полета по права641кмДелчо РадевJantar 2 B18.8.1985г.Отворен
Далечина на полета до определена цел с връщане621км Александър РусевJantar 2 B18.8.1985г.Отворен
Далечина на полета до произволна точка с връщане621км Александър РусевJantar 2 B18.8.1985г.Отворен
Далечина на полета по 3 декларирани точки533 kmАлександър РусевJantar 2 B18.08.1985Отворен
Далечина на полета по 3 свободни точки533 kmАлександър РусевJantar 2 B18.08.1985Отворен
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут533 kmАлександър РусевJantar 2 B18.08.1985Отворен
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут533 kmАлександър РусевJantar 2 B18.08.1985Отворен
Набор на Височина8030мСт.ЙовчевA-1127.10.1966гОтворен
Абсолютна Височина10500м. Г.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.Отворен
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане107.52 км/чИван ДаскаловJantar 2 B15.8.1985г.Отворен
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.131.25 км/ч Жечко Станчев Jantar 1 13.5.1976г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.113.768км/чИван ДаскаловJantar 1 26.7.1978г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.108.53 км/ч Жечко Станчев Jantar 1 21.4.1976г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.111.36км/чИван ДаскаловJantar 2 B16.8.1985г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.95.122км/чАлександър РусевJantar 2 B15.8.1985гОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеОтворен
РекордПостижениеПритежателСамолетДатаКлас
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968гСтандарт
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.Стандарт
Далечина на полета до определена цел с връщане379 кмИвелин КалушковDiscus 2 B - VH-NSO10.12.2019 Стандарт
Далечина на полета до произволна точка с връщане379 кмИвелин КалушковDiscus 2 B - VH-NSO10.12.2019 Стандарт
Далечина на полета по 3 декларирани точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.2019Стандарт
Далечина на полета по 3 свободни точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.2019Стандарт
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.2019Стандарт
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.2019Стандарт
Набор на Височинаняма данниСтандарт
Абсолютна Височинаняма данниСтандарт
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.Стандарт
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.106.12 км/чИвелин КалушковSchempp-Hirth Discus 2B08.03.2019Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеСтандарт
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968г15м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.15м
Далечина на полета до определена цел с връщане379 кмИвелин КалушковDiscus 2 B - VH-NSO10.12.2019 15м
Далечина на полета до произволна точка с връщане379 кмИвелин КалушковDiscus 2 B - VH-NSO10.12.2019 15м
Далечина на полета по 3 декларирани точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.201915м
Далечина на полета по 3 свободни точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.201915м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.201915м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.201915м
Набор на Височинаняма данни15м
Абсолютна Височинаняма данни15м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.15м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.106.12 км/чИвелин КалушковSchempp-Hirth Discus 2B08.03.201915м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение15м
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968г18м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.18м
Далечина на полета до определена цел с връщане379 кмИвелин КалушковDiscus 2 B - VH-NSO10.12.2019 18м
Далечина на полета до произволна точка с връщане379 кмИвелин КалушковDiscus 2 B - VH-NSO10.12.2019 18м
Далечина на полета по 3 декларирани точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.201918м
Далечина на полета по 3 свободни точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.201918м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.201918м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.201918м
Набор на Височина8030м. Ст.Йовчев А-11 27.10.1966г.18м
Абсолютна Височина10500м. Г.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.18м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.18м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.106.12 км/чИвелин КалушковSchempp-Hirth Discus 2B08.03.201918м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение18м
Далечина на полет до цел304кмЦонко Златев В.АрнаудовBlanik L-1328.08.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по права343кмП.Мелников Ж.ЖелевBlanik L-1328.08.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета до определена цел с връщане310км Ж.Влаев Д.Динев Blanik L-139.8.1977г.20м - Двуместни
Далечина на полета до произволна точка с връщане310км Ж.Влаев Д.Динев Blanik L-139.8.1977г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 декларирани точки301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 свободни точки301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут301 kmАлександър Русев й.Станчева Blanik L-1320.7.1984г.20м - Двуместни
Набор на Височина7700мГ.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.20м - Двуместни
Абсолютна Височина10500м. Г.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.20м - Двуместни
Скорост по маршрут 300км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.93 км/чТ.Радева Н.Кирилова Blanik L-1317.8.1978г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.72.34км/чТодорка Радева Blanik L-1315.7.1980г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.76.5км/чА.Русев Й.Станчева Blanik L-13 20.7.1984г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение20м - Двуместни
Далечина на полет до цел386км Л.Вартоломеев Foka 57.7.1968гОтворен
Далечина на полета по права641кмДелчо РадевJantar 2 B18.8.1985г.Отворен
Далечина на полета до определена цел с връщане621км Александър РусевJantar 2 B18.8.1985г.Отворен
Далечина на полета до произволна точка с връщане621км Александър РусевJantar 2 B18.8.1985г.Отворен
Далечина на полета по 3 декларирани точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.2019Отворен
Далечина на полета по 3 свободни точки563 kmИвелин КалушковLS7 - VH-XJY04.01.2019Отворен
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.2019Отворен
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут555км. Ивелин КалушковLS7 - VH-XJY01.01.2019Отворен
Набор на Височина8030мСт.ЙовчевA-1127.10.1966гОтворен
Абсолютна Височина10500м. Г.Янков Б.Иванов Blanik L-1317.3.1978г.Отворен
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане107.52 км/чИван ДаскаловJantar 2 B15.8.1985г.Отворен
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.131.25 км/ч Жечко Станчев Jantar 1 13.5.1976г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.113.768км/чИван ДаскаловJantar 1 26.7.1978г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.108.53 км/ч Жечко Станчев Jantar 1 21.4.1976г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.111.36км/чИван ДаскаловJantar 2 B16.8.1985г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.95.122км/чАлександър РусевJantar 2 B15.8.1985гОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеОтворен
РекордПостижениеПритежателСамолетДатаКлас
Далечина на полет до целняма данниСтандарт
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.Стандарт
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Стандарт
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Стандарт
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Набор на Височинаняма данниСтандарт
Абсолютна Височинаняма данниСтандарт
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.Стандарт
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеСтандарт
Далечина на полет до целняма данни15м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.15м
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.15м
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.15м
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Набор на Височинаняма данни15м
Абсолютна Височинаняма данни15м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.15м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение15м
Далечина на полет до цел200кмФидана ГрозеваГълъб 7.7.1957г.18м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.18м
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.18м
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.18м
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Набор на Височина7621мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.18м
Абсолютна Височина9780мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.18м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.18м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение18м
Далечина на полет до цел152кмВ.Йосифова М.Арнаудова Blanik L-1303.08.1978г.20м - Двуместни
Далечина на полета по права264кмВ.Маринова Р.Пейчева Blanik L-1310.08.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета до определена цел с връщане254км В.Йосифова М.Арнаудова Blanik L-1304.8.1978г.20м - Двуместни
Далечина на полета до произволна точка с връщане254км В.Йосифова М.Арнаудова Blanik L-1304.8.1978г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 декларирани точки256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 свободни точки256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Набор на Височина7220м Ц.Цекова М.Димитрова Blanik L-1318.12.1982г20м - Двуместни
Абсолютна Височина8360м.Ц.Цекова М.Димитрова Blanik L-1318.12.1982г.20м - Двуместни
Скорост по маршрут 300км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.93 км/чТ.Радева Н.Кирилова Blanik L-1317.8.1978г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.72.34км/чТодорка Радева ?Blanik L-1315.7.1980г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение20м - Двуместни
Далечина на полет до цел200кмФидана ГрозеваГълъб 7.7.1957г.Отворен
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.Отворен
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Отворен
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Отворен
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Набор на Височина7621мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.Отворен
Абсолютна Височина9780мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.Отворен
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.Отворен
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеОтворен
РекордПостижениеПритежателСамолетДатаКлас
Далечина на полет до целняма данниСтандарт
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.Стандарт
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Стандарт
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Стандарт
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Стандарт
Набор на Височинаняма данниСтандарт
Абсолютна Височинаняма данниСтандарт
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.Стандарт
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.Стандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеСтандарт
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеСтандарт
Далечина на полет до целняма данни15м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.15м
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.15м
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.15м
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.15м
Набор на Височинаняма данни15м
Абсолютна Височинаняма данни15м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.15м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение15м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение15м
Далечина на полет до цел200кмФидана ГрозеваГълъб 7.7.1957г.18м
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.18м
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.18м
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.18м
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.18м
Набор на Височина7621мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.18м
Абсолютна Височина9780мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.18м
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.18м
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение18м
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение18м
Далечина на полет до цел152кмВ.Йосифова М.Арнаудова Blanik L-1303.08.1978г.20м - Двуместни
Далечина на полета по права264кмВ.Маринова Р.Пейчева Blanik L-1310.08.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета до определена цел с връщане254км В.Йосифова М.Арнаудова Blanik L-1304.8.1978г.20м - Двуместни
Далечина на полета до произволна точка с връщане254км В.Йосифова М.Арнаудова Blanik L-1304.8.1978г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 декларирани точки256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по 3 свободни точки256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут256 kmВ.Маринова Р.Димитрова Blanik L-1308.8.1974г.20м - Двуместни
Набор на Височина7220м Ц.Цекова М.Димитрова Blanik L-1318.12.1982г20м - Двуместни
Абсолютна Височина8360м.Ц.Цекова М.Димитрова Blanik L-1318.12.1982г.20м - Двуместни
Скорост по маршрут 300км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.93 км/чТ.Радева Н.Кирилова Blanik L-1317.8.1978г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.72.34км/чТодорка Радева ?Blanik L-1315.7.1980г.20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижение20м - Двуместни
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижение20м - Двуместни
Далечина на полет до цел200кмФидана ГрозеваГълъб 7.7.1957г.Отворен
Далечина на полета по права427кмТатяна Обретенова Jantar Standard 2 6.7.1985г.Отворен
Далечина на полета до определена цел с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Отворен
Далечина на полета до произволна точка с връщане340км. В.МариноваCobra 1512.6.1974г.Отворен
Далечина на полета по 3 декларирани точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Далечина на полета по 3 свободни точки322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Далечина на полета по деклариран триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Далечина на полета по свободен триъгълен маршрут322кмЛиляна Андонова Pirat 26.6.1973г.Отворен
Набор на Височина7621мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.Отворен
Абсолютна Височина9780мЦенка Цекова Blanik - L1311.12.1982г.Отворен
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане100км/ч. Татяна Обретенова Jantar Standard 26.8.1981г.Отворен
Скорост по маршрут 500км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по маршрут 750км до цел с връщаненяма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 100км.113 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 13.7.1981г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 200км.101 км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 18.7.1981г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 300км.95.365км/ч. Тодорка Радева Jantar Standard 8.6.1983г.Отворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 400км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 500км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 600км.няма постижениеОтворен
Скорост по деклариран триъгълен маршрут 750км.няма постижениеОтворен

Comments

Български и Национални Рекорди — Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>