Поради малките си размери делът на свободното въздушно пространство (клас G) в България е относително малък за площа на страната, въпреки това трафикът не е особено натоварен и предлага възможност за относително големи задачи (>500 км) без да се влиза в конфликт с регулируеми зони. Най-голямата свободна зона за страната се намира в СИ България.

В страната има 5 големи летища обслужващи нуждите на гражданската авиация с постоянно отделени контролни зони и 2 големи военни летища работещи с временно отделени зони. Най-натовареният трафик за страната е в централна западна България (л-ще София) и източна България (л-ще Варна и л-ще Бургас).През пролетта често има временно отделени зони от Агенция за Борба с Градушките в централна южна и северозападна  България.

Картата по-долу отбелязва по-значимите летища и главни контролни зони в страната.

За състоянието на въздушното пространство в момента и активираните зони за деня можете да видите денвеният план за разпределение на въздушното пространство (AUP)

Make your Flight Plan at SkyVector.com