На 17 Февруари 2019 година след почти 15 годишно прекъсване на спортното летене с безмоторни самолети в България, бе проведено общо събрание на клубовете по безмоторно летене. В присъствието на управителят на Българският Национален Аеро Клуб – Ангел Стаменов, след гласуване бе избрана и назначена нова Комисия по Безмоторно Летене към БНАК която да представя страната ни пред международната федерация по въздушни спортове – FAI.

За членове на комисията бяха избрани:

Председател:
– Татяна Обретенова (аероклуб Монтана) – бивша Европейска шампионка за жени по безмоторно летене, заслужил майстор на спорта, инструктор и спортен състезател.Главен делегат на FAI.

Членове:
Валентина Неделчева (аероклуб Шумен) – Спортен състезател. Картотекиране на данни за рекорди и значки
Ивелин Калушков (клуб СкайНомад) – Спортен състезател. Картотекиране на данни за рекорди и значки. Администратор. Алтернативен делегат на FAI

Целта на комисията е да следи за правилното прилагане на спортният кодекс на FAI в дисциплината безмоторно летене със самолети. Да регулира спортните полети за постижения по спортни сертификати, значки, рекорди и състезания.

От 2021 година Комисията по Безмоторно летене има собствен сайт където можете да намерите повече информация за нейната дейност.