За да се лети легално в България е нужно пилотите на безмоторни самолети да притежават лиценз (SPL – Sailplane Pilot License / GPL – Glider Pilot License – лиценз за пилот на планер) отговарящ на изискванията на Европейската Агенция по Авиационна Безопасност (EASA) и/или Световната Организация за Гражданска Авиация (ICAO).

Лицензирането на пилоти става след завършване на курс по безмоторно летене, който в зависимост от програмата продължава около 1 – 2 седмици и е с продължителност от около 10 летателни часа и 25 – 50 полета.

Тъй като България е част от европейският съюз, то тя трябва да отговаря на изискванията на EASA и лицензирането да се извършва според нормите за SPL лиценз. Понастоящем в България съществуват две декларирани учебни организации – DTO одобрени от Гражданската Въздухоплавателна Администрация (ГВА) на България. Теоретично обучение може да се извърши във всяка от двете DTO, но за момента пълно обучение се извършва само в Аероклуб Лудогорие . Тъй като в страната все още няма сертифицирани проверяващи полетни инструктори, обучението се извършва от външни инструктори предимно от централна европа. Обучението в DTO е съобразено с EASA SPL програмите и нормите за обучение

Повечето лицензирани пилоти в България в момента са преминали обучение в други европейски държави като Австрия, Англия, Франция, Полша, а някой и на по далечни дестинации като Австралия. От Септември 2019 в страната отново се извършва обучение и лицензиране по европейски норми – очакваме първите изцяло български пилоти до краят на сезона.

Обучението в повечето европейски държави обикновенно е интензивно и с много високо качество поради установените традиции на спорта в повечето страни от централна и северна Европа. Курс по безмоторно летене в Англия струва от порядъка на 1600 лева, като цените варират в различните държави – около 1200 във Франция, 4000 в Австрия и т.н..

Обучението в различните държави следва различни видове програми, които обаче трябва да отговарят на EASA/ICAO стандартите. В международен план е прието да се използва и спортният лиценз на Международната Федерация по Въздушни Спортове – ФАЙ (FAI). Спортният лиценз е разделен на 3 нива указващи нивото на подготовка на даден пилот и съответни значки които се дават на пилота срещу определени постижения.


  • Сребърна значка – за прелет от 50 км по права, полет с продължителност 5 часа и набрана височина от 1000 метра.
  • Златна значка – за прелет от 300 километра по 3 точки, полет с продължителност 5 часа и набор на височина от 3000 метра
  • Диамантена значка – за прелет от 500 километра по 3 точки, прелет от 300 километра по триъгълен маршрут с равни страни и набор на височина от 5000 метра.