За да се лети легално в България е нужно пилотите на безмоторни самолети да притежават лиценз (SPL – Sailplane Pilot License / GPL – Glider Pilot License – лиценз за пилот на планер) отговарящ на изискванията на Европейската Агенция по Авиационна Безопасност (EASA) и/или Световната Организация за Гражданска Авиация (ICAO).

Лицензирането на пилоти става след завършване на курс по безмоторно летене, който в зависимост от програмата продължава около 1 – 2 седмици и е с продължителност от около 10 летателни часа и 25 – 50 полета.

За съжаление в настоящият момент в България НЯМА одобрена методика за обучение на лицензрани безмоторни пилоти.
В България за момента НЯМА лицензирани инструктори и училища за обучение.

Тъй като България е част от европейският съюз, то тя трябва да отговаря на изискванията на EASA и лицензирането да се извършва според нормите за SPL лиценз. Понастоящем се разработва българска програма за обучение, но тепърва предстои нейното одобряване от Гражданската Въздухоплавателна Администрация (ГВА) на България.

За момента единственият начин за легално лицензиране и обучение е извън пределите на страната. Повечето лицензирани пилоти в България в момента са преминали обучение в други европейски държави като Австрия, Англия, Франция, Полша, а някой и на по далечни дестинации като Австралия.

Обучението в повечето европейски държави обикновенно е интензивно и с много високо качество поради установените традиции на спорта в повечето страни от централна и северна Европа. Курс по безмоторно летене в Англия струва от порядъка на 1600 лева, като цените варират в различните държави – около 1200 във Франция, 4000 в Австрия и т.н..

Обучението в различните държави следва различни видове програми, които обаче трябва да отговарят на EASA/ICAO стандартите. В международен план е прието да се използва и спортният лиценз на Международната Федерация по Въздушни Спортове – ФАЙ (FAI). Спортният лиценз е разделен на 3 нива указващи нивото на подготовка на даден пилот и съответни значки които се дават на пилота срещу определени постижения.

Нивата на спортният лиценз са:

  • А сертификат – дава право на притежателя си за упражнява самостоятелни полети в района на летището. Връчва се след базов курс и 5 самостоятелни полета.
  • B сертификат – дава право на притежателя да упражнява полети в рамките на летището, както и да упражнява споделени полети с други пилоти на неговото ниво. Връчва се след 2 полета с продължителност над 1 час и 20 самостоятелни полета.
  • С сертификат – дава правото на пилота да изпълнява прелети и да превозва пътници с некомерсиална цел. Връчва се след 25 самостоятелни полета от които поне 3 с продължителност над 1.5 часа и преминато обучение по извънлетищни кацания.

Към ниво С се добавят съответните значки за постижения: 

  • Сребърно C – за прелет от 50 км по права, полет с продължителност 5 часа и набрана височина от 1000 метра.
  • Златно С – за прелет от 300 километра по 3 точки, полет с продължителност 5 часа и набор на височина от 3000 метра
  • Диамантено С – за прелет от 500 километра по 3 точки, прелет от 300 километра по триъгълен маршрут с равни страни и набор на височина от 5000 метра.
  •  
  •