Летища, площадки за кацане, въздушно пространство.

В тази карта можете да намерите актуална информация за наличните летища и площадки за кацане в България, разпределнието на въздушното пространство, особеностите на местата за летене, опасни зони на терена и друга полезна информация.

За да виждате различните слоеве на картата моля използвайте легендата чрез бутона в горният ляв ъгъл на картата.

Внимание! Голяма част от отбелязаните тук летища и площадки не се подържат и тяхното състояние подлежи на промяна без предупреждение. Винаги спазвайте мерките за безопасност при подбор на място за кацане и чек-листа на проверките:

Размер – Наклон – Повърхонст – Обкръжение – Добитък – Вятър – ЖИЦИ