Спортните клубове са сдружения обикновено с нестопанска цел, имащи за задача да развиват спортното летене, като обединяват пилотите в определена област и подпомагат тяхното развитие чрез подсигуряване на материална база или организация на спортни дейности. За момента в България съществуват малък брой клубове, от които активните са едва няколко.

На национално ниво спортът безмоторно летене се регулира от Българскят Национален Аеро Клуб (БНАК), който пък е част от Световната Федерация по Въздушни Спортове (FAI). От 2019 година БНАК има и назначена комисия по планеризъм, която пряко да регулира спортната дейност на безмоторните пилоти в България.

Някой от по-активните клубове развиващи планеризма като спорт в България са:

Клубове развиващи друга дейност но включващи и безмоторно летене са: